DODATNI POUK

UČITELJ RAZ PREDMET DAN URA
Renata Sešel 1. a MAT, SLJ SREDA 6.
Tjaša Gašper 1. b MAT, SLJ SREDA 6.
Mateja Grilc 2. a MAT, SLJ PETEK 5.
Tatjana Čevnik 2. b MAT, SLJ PETEK 5.
Jasmina Rotovnik 3. MAT, SLJ PONEDELJEK 5.
Milena Jamer 4. a MAT, SLJ SREDA 5.
Kristina Prikeržnik 4. b MAT, SLJ SREDA 5.
Zdenka Krajnik 8., 9. MAT, SLJ ČETRTEK 6.
Lilijana Ladra 8., 9. SLJ PONEDELJEK 6.
Janja Rotovnik 8., 9. FIZ PONEDELJEK 7.
Janja Rotovnik 9. MAT PONEDELJEK 6.
Živa Pečoler 8., 9. KEM PONEDELJEK 6.
Lara Lužnic 6., 7., 8. MAT PO DOGOVORU /

DOPOLNILNI POUK

UČITELJ RAZ PREDMET DAN URA
Renata Sešel 1. a MAT, SLJ SREDA 5.
Tjaša Gašper 1. b MAT, SLJ SREDA 5.
Mateja Grilc 2. a MAT, SLJ PETEK 5.
Tatjana Čevnik 2. b MAT, SLJ PETEK 5.
Jasmina Rotovnik 3. a MAT, SLJ PONEDELJEK 5.
Milena Jamer 4. a MAT, SLJ SREDA 5.
Kristina Prikeržnik 4. b MAT, SLJ SREDA 5.
Zdenka Krajnik 5. MAT, SLJ ČETRTEK 6.
Urška Prevalnik 6. TJA ČETRTEK/lihi tedni 6.
Urška Prevalnik 7. TJA TOREK/sodi tedni 6.
Lara Lužnic 6. MAT ČETRTEK/sodi tedni 6.
Lara Lužnic 7. MAT SREDA/sodi tedni 6.