jobs - kopijajobs 

Karierna orientacija

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Na učenčevo odločitev o tem vpliva veliko dejavnikov. Odločitev je odvisna od učenčevih značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad, podpore ali pritiska staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov in ne nazadnje tudi od karierne orientacije, ki jo nudi šola.

Osmi razred

Učenci začnejo z intenzivnejšo karierno orientacijo v drugem ocenjevalnem obdobju osmega razreda. Seznanijo se s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira (www. mojaizbira.si), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti.

Deveti razred

V devetem razredu se učenci seznanijo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti pa so obveščeni o novostih, povezanih s srednjimi šolami.

V devetem razredu učenci tudi izpolnjujejo Vprašalnik o poklicni poti in opravijo testiranje s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

Razpis za vpis je v elektronski obliki. Ko je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ga skupaj pregledamo. Vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, se udeležijo informativnega dneva na srednjih šolah. Skupaj v šoli izpolnimo Prijave za vpis v srednjo šolo. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa. Ob koncu šolskega leta jih natančneje informiramo o možnostih štipendiranja.

Povezave:

CENTER RS ZA POKLICNO SVETOVANJE
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
MOJA IZBIRA
TO BO MOJ POKLIC

Izšel je razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021. Ogledate si ga lahko na spodnji povezavi.

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Na tej povezavi so objavljene tudi vse sprotne informacije glede vpisa v srednjo šolo v letošnjem šolskem letu.