Spoštovani starši!

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja za čas od 1. do 11. 4. 2021.

To pomeni, da bo v navedenem času potekal pouk na daljavo v okolju MS Teams.

Razredničarke od 1. do 5. razreda vas bodo obvestile, kako bo potekal pouk na daljavo v njihovih oddelkih.

Za učence od 6. do 9. razreda bo pouk na daljavo potekal po obstoječem urniku, kot je potekal tudi sedaj v šoli. Učenci bodo glede na urnik in uro, ki jo imajo na urniku, sami prehajali med videokonferencami, se vključevali v videokonference in bodo prisotni pri uri po urniku.

Vsi, ki nimate možnosti za delo na daljavo zaradi težav z elektronsko opremo, se za pomoč obrnite na svetovalno delavko go. Suzano Krajec Lebič (elektronski naslov suzana.kranjec-lebic@os-sentjanz.si).

Za učence od 1. do 3. razreda je zagotovljeno nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Če izpolnjujete pogoje, izpolnite prijavnico, ki ste jo dobili na vaš elektronski naslov in jo vrnite najkasneje do srede, 31. 3. 2021 do 10.00 na elektronski naslov suzana.kranjec-lebic@os-sentjanz.si.

Zavodi moramo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vse dobro.

Ravnatelj Marko Havle

Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1