“Sončni vzhod prebuja naravo,

branje knjig razsvetljuje glavo.”    

(Mongolski pregovor)

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

LOKACIJA IN UREDITEV KNJIŽNICE

Šolska knjižnica ima svoje prostore v prizidku šole. Meri približno 110 kvadratnih metrov. V njej je urejen prostor z leposlovjem in strokovno literaturo za učence ter s kotičkom za revijalni tisk.
Ločen od tega prostora je prostor za t. i. tiho, samostojno delo učencev, kjer lahko učenci berejo, prelistavajo revije, pišejo nalogo …
Na galeriji se nahaja strokovna knjižna zbirka za učitelje.

 

                                                                       Tel. št.: (02) 87 86 787

 

IZVAJANJE UR KIZ (knjižnična informacijska znanja)

V knjižnici se izvajajo ure knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) po posameznih oddelkih, in sicer 4 ure na oddelek.

Izpeljava ur KIZ je povezana z branjem, spodbujanjem branja, informacijsko pismenostjo, strategijami za učenje, iskanjem informacij … Vse z namenom, da postanejo učenci samostojni uporabniki knjižnice.

 

BRALNI NAHRBTNIKI

Učenci od 1. do 5. razreda med šolskim letom domov nosijo Bralni nahrbtnik, v katerem sta 2 leposlovni deli za učence in  knjiga za starše. Učenci dobijo nahrbtnik v matični učilnici po razporedu, ki ga pripravi razredničarka, in sicer v ponedeljek, vrnejo ga v petek.

Člani družine se ob branju knjig iz nahrbtnika družijo in pogovarjajo o prebranem.

 

BRALNA ZNAČKA 

Učenci na naši šoli berejo za Prežihovo bralno značko. Pri izbiri knjig si lahko pomagajo s priporočilnimi seznami (Glej spodaj.), ki so izobešeni v knjižnici, sicer lahko berejo knjige po lastni izbiri, ki pa morajo biti primerne njihovi starosti in bralnim navadam.

Priporočilni seznami knjig za BZ

                                            PRIPOROČILNI SEZNAMI knjig Društva Bralna značka Slovenije

 

Vsi pridni bralci, ki osvojijo bralno značko, se lahko na koncu šolskega leta udeležijo Bralne noči, v okviru katere organiziramo tudi srečanje s katerim od znanih ustvarjalcev. Zlate bralce – učence, ki so osvojili bralno značko v vseh letih šolanja – pa čaka še posebno presenečenje.

 

DOMAČE BRANJE

Učenci morajo med šolskim letom prebrati tudi predpisano število knjig za domače branje. Sezname knjig in navodila za pisanje dobijo pri pouku, prav tako datume, do kdaj morajo prebrati določeno knjigo.

Seznami knjig za domače branje

 

KNJIŽNIČNI RED

  •  IZPOSOJEVALNI ROKI

Rok za izposojo knjige je 3 tedne z možnostjo podaljšanja, razen za knjige, ki so uvrščene na sezname za domače branje, za tekmovanja …

  •  ŠTEVILO IZPOSOJENIH KNJIG

Izposoditi si je možno največ tri knjige, razen za referate, seminarske naloge, raziskovalne naloge, kjer ni omejitev.

  •  UPORABA ČITALNIŠKEGA GRADIVA

Na dom si ni možno izposoditi gradiva, ki se uporablja samo v čitalnici
(redke knjige, leksikoni, enciklopedije, revije …)

  • KNJIŽNIČNI BONTON

Česa v knjižnici ne počnem?

• ne jem in ne pijem
• se ne lovim in skrivam
• ne vpijem
• ne tekam
• ne preklinjam
• se ne pretepam
• ne trgam in uničujem knjig
• se ne norčujem iz mlajših
• ne uporabljam mobilnega telefona

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

• berem knjige in revije
• pišem seminarske naloge
• se učim
• najdem svoj mir
• pišem domačo nalogo
• se pogovarjam s prijatelji
• rešujem knjižne uganke
• bogatim svoj besedni zaklad
• pomagam mlajšim učencem

  •   DRUGO

Poškodovano ali izgubljeno knjigo učenec nadomesti z novo. Če gre za starejšo knjigo, ki je ni več mogoče kupiti, po dogovoru s knjižničarko kupi drugo knjigo.

 

  •  UPORABA RAČUNALNIKA

• Uporabniki lahko računalnik v knjižnici uporabljate v času izposoje za iskanje informacij za šolsko delo (domače naloge, referati, seminarske naloge …), za oblikovanje besedil in tiskanje dokumentov za šolsko delo.
• Uporaba računalnika je omejena je na največ 15 minut. Če je računalnik prost, se lahko ta čas podaljša.
• Nameščanje novih programov in brisanje nameščenih programov NI dovoljeno.
• Prepovedana je uporaba spornih in neprimernih strani, face booka, nasilnih računalniških igric …
• Pred uporabo računalnika se je potrebno vpisati na listo uporabnikov in čitljivo navesti potrebne podatke (ime, priimek, razred, datum, čas uporabe računalnika).

 

* COBISS (Slovenski knjižnični informacijski sistem)

 Iskanje gradiva iz naše šolske knjižnice: V vrstico knjižnica vpišemo OSSENT

 

     * BIBLOS: Izposoja e-knjig (Prijava z izkaznico in geslom Splošne knjižnice)

 

 

https://www.biblos.si/kako-deluje  

      Video navodilo za izposojo e-knjige v BIBLOS-u:

https://www.youtube.com/watch?v=GKpL2gBb2NY&feature=emb_logo

 

NOVO!!!

* sBiblos: Izposoja e-knjig (v šolski knjižnici) za domače branje za učence III. triade (Prijava z AAI)

Učenci tretje triade lahko berejo knjige za domače branje tudi preko nove platforme sBiblos, v katero vstopajo s pomočjo št. izkaznice in gesla ali pa se prijavijo z AAI.

Učenec si lahko sposodi največ tri e-knjige hkrati in največ deset e-knjig na mesec. Seveda je potrebno tudi e-knjige pravočasno vrniti.

 

Še nekaj koristnih povezav za branje:

  * https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-e-knjige-za-otroke/

 

UČBENIŠKI SKLAD

Učenci v šoli prejmejo komplete učbenikov iz učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta morajo učbenike vrniti.

Če je ob vrnitvi učbenik uničen, poškodovan ali ga učenec ne vrne, mora v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih plačati zanj odškodnino.

(12. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov)

(odškodnina) 

Učenci 1. triade prejmejo komplete (DZ in učbenike z elementi delovnih zvezkov) v šoli.

 

Knjižničarka: Lilijana Ladra

 

Skupno 647 obiskov, današnjih obiskov 1