Šola oziroma učitelji smo dolžni spoštovati ZAKON o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in PRAVILNIK o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril v zvezi s sprejemanjem daril.

Za zaposlene na naši šoli je največje darilo dobro počutje učencev, njihova uspešnost in zavzetost za šolsko delo ter zaupanje staršev in njihova podpora našemu delu.

Komisija za preprečevanje korupcije ob zaključku šolskega leta zaposlene in tudi starše šolajočih opominja na določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki določajo omejitve in prepovedi z zvezi s sprejemanjem daril Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko sprejmejo priložnostno darilo v vrednosti največ 100 evrov, sicer pa zanje veljajo enake prepovedi in omejitve sprejemanja daril in obveznost poročanja Komisiji kot za ostale zavezance po ZIntPK.

Prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ureja 30. člen ZIntPK, ki (med drugimi) tudi za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja določa, da ti kot uradne osebe lahko sprejmejo priložnostno darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih, kamor štejemo tudi zaključek izobraževanja, vendar vrednost takega darila ne sme presegati 100 evrov ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila. Takšno darilo lahko uradna oseba, ki je darilo sprejela, obdrži v lasti in z njim razpolaga po svoji volji. Če vrednost sprejetega priložnostnega darila presega vrednost 50 evrov, ga mora ustrezno evidentirati – izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in tega izročiti osebi, ki v subjektu javnega sektorja vodi seznam prejetih daril. 

Posebej izpostavljajo, da uradne osebe v nobenem primeru ne smejo sprejeti darila:

  • če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine,
  • če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje,
  • če je to prepovedano po drugem zakonu ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ali
  • če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradne osebe.

Takšno darilo so zaposleni dolžni zavrniti.

Skupno 201 obiskov, današnjih obiskov 1