PROJEKTI

NAZIV PROJEKTA  VKLJUČENI RAZREDI  VODJA in vključeni učitelji 
Mednarodni projekt Zdrava šola  od 1. do 9. r 

Mateja Petek vodja 

Blaž Mlinšek, Suzana K. Lebič, Marinka Vožič, Tatjana Čevnik, Marko Sonjak, razredniki 

Pasavček  

1. 

2.– 4. r. 

Kristina Prikeržnik Vrhovnik koordinatorica, 

razredničarke 

Policist Leon svetuje   5. r  B. Donko PP Dravograd, Zdenka Krajnik, Larisa Preglau 
Zlati sonček  2. in 3. r.  Mateja Grilc, Jasmina Rotovnik 
Zlati sonček s plavalnim tečajem v 1. razredu (učiteljice RP, Plavalni klub Fužinar Ravne)   1. r.  Renata Sešel, Andreja Krotmajer, Tjaša Gašper 
Mednarodni projekt Naša mala knjižnica  1.– 4. r, 5. b 

Andreja Krotmajer – vodja 

Marinka Vožič, Jasmina Rotovnik, Mateja Grilc, Tatjana Čevnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Jelka Grilc, Larisa Preglau 

Otroški parlament Duševno zdravje otrok in mladih  vsi razredi  Vesna Turičnik 
Spodbujajmo nekajenje  4. r., 5. r.   Tatjana Čevnik, Zdenka Krajnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Larisa Preglau 
Program vzgoje za nekajenje  6.–9. r.  Mojca Dajčman, razredniki 
Projekt »Rastem s knjigo«   7. r.  Lilijana Ladra 
»Knjižne mišice« – Bralci spoznavajo koroške knjižnice   Zlati bralci  Lilijana Ladra 
Bodi kul, beri ful  7.9. r.  Lilijana Ladra 

»Bralna pismenost« 

(bralni nahrbtnik) 

1.5. r.  Lilijana Ladra, učiteljice RP  
Varno s soncem  1.9. r.  Blaž Mlinšek, razredničarke 
Literarni natečaji    Lilijana Ladra, učiteljice RP 
Likovni natečaji    Katja Krejan, učiteljice RP 
Plavalni tečaj  3. r.  Jasmina Rotovnik, Plavalni klub Fužinar Ravne 
Tradicionalni slovenski zajtrk  1.–9. r.  Blaž Mlinšek, razredniki 
Šolska shema  1.9. r.  Blaž Mlinšek, Karmen Hribernik 
Turizmu pomaga lastna glava TPLG  7.9. r  Vesna Turičnik, Marko Sonjak, Lara Skledar 
Projekt Krokus  9. r.  Petra Matičko, Janja Rotovnik 
Evropski dan jezikov  1.–9. r.  Janja Hanjže Brecl, Mateja Petek, Urška Prevalnik  
Lions Quest mednarodni šolski preventivni program socialnega in čustvenega učenja  7. in 8. r.  Vesna Turičnik – vodja, Suzana Kranjec Lebič in Janja Hanjže Brecl 
Dvig digitalne kompetentnosti šolski  1.–9. r.  Petra Matičko vodja, Urška Prevalnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Renata Sešel, Marko Havle, Lara Skledar 
Formativno spremljanje šolski  1.–9. r.  Lara Skledarvodja, Urška Prevalnik, Renata Sešel, Mateja Petek, Mateja Grilc, Jasmina Rotovnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Jernej Bobek, Petra Matičko 
Razvojna naloga varno in spodbudno učno okolje – državni  1.–9. r.  Urška Prevalnik – vodja, Janja Rotovnik, Marko Sonjak, Jasmina Rotovnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Marko Havle 

SND 2 (Slovenščina na dlani 2) 

 

8. 

 

L. Ladra 
MRK – mladi raziskovalci Koroške  8. in 9. r.  Blaž Mlinšek 
Mednarodni projekt Evropski šolski športni dan 2023  1.–9. r.  Marko Sonjak in učitelji 

 

DRUGE DEJAVNOSTI

Dejavnosti, kot so spominske ure, prireditve, proslave, okrogle mize, predavanja, plesi, sejmi in druge družabna srečanja potekajo v sodelovanju z društvi v kraju in občini in jih šola najpogosteje organizira ob raznih praznikih in drugih spominskih dnevih: 

 • Šolska skupnost učencev (Vesna Turičnik)  
 • Šolski parlament (Vesna Turičnik)  
 • Rdeči križ (Marinka Vožič)  
 • Akcija zbiranje izrabljenih kartuš, baterij … (Blaž Mlinšek)  
 • Spletne strani šole (Lilijana Ladra, Renata Sešel, Lara Skledar)  
 • Prometna varnost, Zavod Varna pot (Marinka Vožič)  
 • Planinski pohodi (Planinsko društvo Dravograd – Zdenka Krajnik, Mateja Petek)  
 • Kulturne prireditve v kraju in občini (Tatjana Čevnik, Silveli Grosek, Lilijana Ladra, Jernej Bobek, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Jasmina Rotovnik, Renata Sešel)  
 • Zgodovinski spominski dnevi (Petra Matičko)  
 • Kulturni spominski dnevi (Lilijana Ladra)  
 • Teden otroka (Vesna Turičnik, Suzana Kranjec Lebič)  
 • Teden požarne varnost (Mateja Grilc, Jernej Bobek)  
 • Veseli december (Vesna Turičnik, Suzana Kranjec Lebič, razredniki)  
 • Sodelovanje z Domom starostnikov sv. Eme (Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Mateja Petek, Renata Sešel)   
 • Božično-novoletni bazar – december 2023 (Vesna Turičnik, Janja Rotovnik, vsi učitelji) 
 • Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu od 1. do 5. razreda – 21. 3. 2024 (vodji Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Jasmina Rotovnik in učiteljice RP) 
 • Dan šole – 14. 5. 2024 – Lepa beseda, lepe odnose najde (Jernej Bobek, Marinka Vožič, Mateja Petek, Renata Sešel, Silveli Grosek, ostali učitelji) 
 • Šolsko glasilo (Katja Krejan, Lilijana Ladra, Larisa Preglau)  
 • Valeta – 13. 6. 2024 (Marko Sonjak, Silveli Grosek, Katja Krejan, Janja Rotovnik, učiteljice RP) 
 • Sodelovanje z društvom UPornik (Marinka Vožič, vsi učitelji) 
 • Humanitarni akciji »Pokloni zvezek« (Suzana Kranjec Lebič)  
 • Šolski vrt – sodelovanje s Koroškim društvom Ajda (Blaž Mlinšek)     
 • Simbioza giba (Marko Sonjak, Marinka Vožič, Lara Skledar, Vesna Turičnik)  
 • Simbioza skupnost (Lara Skledar – glavni koordinator, Vesna Turičnik) 
 • Mesec varne rabe interneta (Lara Skledar, vsi učitelji)  
 • Delavnice in tabor za nadarjene učence (Suzana Kranjec Lebič)  
 • Drevo spominov – posaditev drevesa prvošolčkov z Matjažem Feraričem (Renata Sešel, Tjaša Gašper, Andreja Krotmajer) 
 • Bralna noč (Lilijana Ladra, Andreja Krotmajer, razredniki)  
 • Skupno poučevanje učitelja športa in učiteljice razrednega pouka pri rednih urah športne vzgoje in 1 dodatna uro športa tedensko v 3. razredu (raznolike vsebine) – financiranje MVI (Marko Sonjak) 
 • Preventivna aktivnost »Začetek šole« (Marinka Vožič, razredniki) 
 • Tedni vseživljenjskega učenja Ljudska univerza Ravne na Koroškem (Kristina Prikeržnik Vrhovnik, vsi učitelji) 
 • Obeležitev spominskih dni: mednarodni dan prijaznosti, spomin na žrtve prometnih nesreč, mednarodni teden pisanja z roko … (Marinka Vožič) 
 • Zelemenjava – menjava sadik v sodelovanju z OŠ NT Dravograd (Blaž Mlinšek) 
 • Sodelovanje z Geoparkom Karavanke (Janja Hanjže Brecl) 
 • Sodelovanje z lokalnimi društvi in ustanovami: NIJZ Ravne na Koroškem, ZGS Slovenj Gradec, Sadjarsko društvo Dravograd, Čebelarsko društvo Dravograd in Društvo gojiteljev malih živali Koroška (Blaž Mlinšek, Mateja Petek) 

 

PROSLAVE       

                 *  Dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2023 (obvezna proslava: 23. 12. 2023)  ̶  Petra Matičko

  • Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2024 (obvezna proslava: 7. 2. 2024)  ̶  sodelovanje z GŠ Slovenj Gradec – Lilijana Ladra 
  • Dan državnosti: 25. 6. 2024 (obvezna proslava: 23. 6. 2024) – Jernej Bobek  
Skupno 1.025 obiskov, današnjih obiskov 1