PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI

PROJEKTI

 • Mednarodni projekt »Zdrava šola« (Tatjana Čevnik)
 • Mednarodni projekt »Nadgradnja preventivnih pregledov šolarjev in krepitev zdravega življenjskega sloga« v sodelovanju z ZD Dravograd in ZD Slovenj Gradec
 • Pasavček (Marinka Vožič in razredničarke 1.– 4. r.)
 • Policist Leon svetuje – 5. razred (Policijska postaja Dravograd)
 • Projekt »Skupaj ustvarjamo boljši svet« (1.– 9. razred) – Društvo za boljši svet
 • Zlati sonček  (učiteljice RP, Plavalni klub Fužinar Ravne)
 • Mednarodni projekt Naša mala knjižnica 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. r (Marinka Vožič, Irena Prasnic, Jasmina Rotovnik, Andreja Krotmajer)
 • Šolski parlament »Moja poklicna prihodnost« (Milena Jamer)
 • »O nama – puberteta in podobne reči« (Živa Pečoler)
 • Vzpodbujajmo nekajenje – 4. razred, 5.razred
 • Program vzgoje za nekajenje – predmetna stopnja (Živa Pečoler, razredniki)
 • Projekt »Rastem s knjigo« – 7. r. (Lilijana Ladra)
 • »Knjižne mišice« – Bralci spoznavajo koroške knjižnice (Lilijana Ladra)
 • Projekt »Igraj se z mano« – 2. r., 3. r. (Irena Prasnic, Mateja Grilc, Tatjana Čevnik, Jasmina Rotovnik)
 • »Bralna pismenost« (starejši berejo mlajšim, bralni nahrbtnik)
 • Akcija zbiranje izrabljenih kartuš, baterij … (Lara Lužnic)
 • Varovanje okolja (Zdenka Krajnik, Živa Pečoler)
 • Varno s soncem (Zdenka Krajnik, učiteljice RP)
 • Varno na kolesu (Marinka Vožič)
 • Literarni natečaji (Lilijana Ladra, učiteljice RP)
 • Likovni natečaji (Katja Krejan, učiteljice RP)
 • Plavalni tečaj – 3. razred in 4. razred (Jasmina Rotovnik, Plavalni klub Fužinar Ravne)
 • Tradicionalni slovenski zajtrk (Blaž Mlinšek, razredniki)
 • Šolska shema (Blaž Mlinšek, Karmen Hribernik)

DRUGE DEJAVNOSTI

Dejavnosti, kot so spominske ure, prireditve, proslave, okrogle mize, predavanja, plesi, sejmi in druge družabna srečanja potekajo v sodelovanju z društvi v kraju in občini in jih šola najpogosteje organizira ob raznih praznikih in drugih spominskih dnevih:

 • Šolska skupnost učencev (Milena Jamer)
 • Šolski parlament (Milena Jamer)
 • Rdeči križ (Marinka Vožič)
 • Razstava Plakat miru Koroške regije (Katja Krejan)
 • Spletne strani šole (Lilijana Ladra, Renata Sešel)
 • Prometna varnost (Marinka Vožič)
 • Planinski pohodi (Planinsko društvo Dravograd – Zdenka Krajnik, Mateja Petek)
 • Kulturne prireditve v kraju in občini (Tatjana Čevnik, Silveli Grosek, Lilijana Ladra, Jernej Bobek, Kristina Prikeržnik, Jasmina Rotovnik)
 • Kulturni praznik – povabimo gosta (Lilijana Ladra)
 • Zgodovinski spominski dnevi (Petra Matičko)
 • Kulturni spominski dnevi (Lilijana Ladra)
 • Teden otroka (Suzana Kranjec Lebič, Milena Jamer)
 • Teden požarne varnost (Boris Kotnik, Mateja Grilc)
 • Veseli december (razredniki, Milena Jamer, Suzana Kranjec Lebič)
 • Sodelovanje z Domom starostnikov sv. Eme (Kristina Prikeržnik)
 • Šolsko glasilo (Katja Krejan, Irena Prasnic, Jernej Bobek, Urška Prevalnik)
 • Valeta 15. 6. 2020 (Janja Rotovnik, Silveli Grosek, Katja Krejan, učiteljice RP)
 • Humanitarni akciji »Pokloni zvezek« in »Trije zimski botri« (Suzana Kranjec Lebič, Marinka Vožič)
 • »Žogarija« v Dravogradu (Milena Jamer, Kristina Prikeržnik, Jasmina Rotovnik)
 • Šolski vrt – sodelovanje s Koroškim društvom Ajda (Blaž Mlinšek, Andreja Krotmajer, Mateja Grilc)
 • »Šola, da se ti zrola« – KTV Dravograd (Andreja Krotmajer, Renata Sešel, Jernej Bobek)
 • Simbioza giba (učiteljice RP in PB, Boris Kotnik, Marinka Vožič)
 • Mini olimpijada (Športna zveza, razredničarke prve triade)
 • Simbioza šola (Lara Lužnic)
 • Sodelovanje z Unicefom (Jernej Bobek)
 • Mesec varne rabe interneta (Lara Lužnic, vsi učitelji)
 • Tabori in delavnice za nadarjene učence (Jernej Bobek, Suzana Kranjec Lebič)
 • Sodelovanje s šolo Neue Mittelschule iz Dobrle vasi (Janja Hanjže Brecl, Lilijana Ladra)
 • Drevo spominov (posaditev drevesa prvošolčkov z Matjažem Feraričem): Renata Sešel, Tjaša Gašper, Andreja Krotmajer)
 • Bralna noč ‘na daljavo’ (Lilijana Ladra, Milena Jamer, razredniki)
 • Preventivna aktivnost »Začetek šole« (Marinka Vožič, razredniki)

 

 

 

Skupno 193 obiskov, današnjih obiskov 1